Jön a Pszichoterápia

2015.05.24 10:50

Május végén megjelenik a Pszichoterápia 24/2 száma.

Ahhoz, hogy menetrendszerűen megérkezzék az újság, május 20-ig kellett beérkezni az előfizetésnek – figyelmeztet a szerkesztő.

Akinek május 20. után érkezik be az előfizetése (előfizetés megújítása), annak ezt a számot csak az előfizetés beérkezése után következő postázáskor tudja kézbesíteni a kiadó.

 A szerkesztők előszava

A legutóbbi szám megjelenése óta szerkesztőségünk két gyakornokkal – Berger Noémi és Pál Krisztina – bővült. Szeretettel köszöntjük őket sorainkban és örömmel mutatjuk be olvasóiknak!

A folyóirat előző, februári számában már jeleztük, hogy a szerkesztőség munkamenetét megújító folyamatba kezdtünk. Szándékunk, hogy a lap még közelebb kerüljön a szakmai élethez, mélyebb bepillantási lehetőséget nyújtva egymás munkájába, újabb megnyilatkozási lehetőségeket ajánlva fel a szakíróknak, mentori támogatást a kezdő szerzőknek.

Jelen szám szerkesztőpárosaként – Albert-Lőrincz Enikő és Bokor László – izgatottan és izgulva vártuk, hogy milyen írások érkeznek be, és hogy miből játszhatjuk a „négykezest”. A megújító folyamat tervezésekor azt ígértük magunknak, hogy a kötetszerkesztés kreatívabbá válik az által, hogy a saját koncepcióink is érvényesülhetnek. Az elején járunk a változtatásoknak, így szerkesztőpárosunk még csak részben érvényesíthette elképzeléseit, mert az átmeneti időszakban elsősorban abból játszhattuk „négykezesünket”, ami rendelkezésünkre állt.

Jelen számunkban színes a tanulmányok köre. Felházi Anett a Hitelesség a terápiás kapcsolatban című tanulmánya a gyakorlat kérdéseit állítja fókuszba. Tóth Zoltán elméleti írása a maszkulin oldalnak, az apa archetípusnak igyekszik jó szolgálatot tenni, méltó helyére állítani, rámutatva, hogyan hasznosíthatjuk az ősképeket aktuális emberi sorskérdésekben. Oravecz Róbert, Miran Možina esszéje már címével is (A szlovén pszichoterápia múltja és konfliktusokkal teli jelene) sugallja, hogy mi jellemzi hazájukban a szakmai közéletet. Írásuk nem rejtett szándéka, hogy tartalmasabbá tegyék a magyar - szlovén szakmai kapcsolatokat.

Ebben a számban is lehetőségünk nyílik műhely megismerésére (Uzonyi Adél és munkatársainak írása), valamint folytatódik a műhelybeszélgetés sorozat, amelynek keretében a Magyar Hipnózis Egyesület osztja meg gondjait és egyesületi céljai megvalósítására alkotott terveit.

Valkó Lili gondozásában újabb pályázatot hirdetünk, amelyben terapeuták emlékeznek vissza legnagyobb bukásukra. A felhívás és a további részletek megtalálhatóak a jelen számban, valamint a honlapunkon (pszichoterapia.hu).

Szakmánk mozgalmas életet élt az elmúlt hónapokban, ezt tükrözi a szakmai közélet rovat gazdagsága: etikai eset, interjú (Kiss Hajnal kérdezi Tringer Lászlót), a Tegeződjünk vagy magázódjunk? vita újabb – utolsó előtti – része. Kaptunk beszámolót a Pszichoterápiás Tanács Szövetség legutóbbi üléseiről is (Bagotai Tamás tollából), s hírt adunk egy rangos kitüntetésről: gratulálunk Harmatta Jánosnak.

Mire megjelenik e szám, túl leszünk a „Hiszem, amit látok?” című 11. Pszichoterápia konferencián. A programban új műfaj kapott helyett: a módszertani sokszemközt. A műfaj a szakegyesületi kapcsolattartókkal közösen alkotó szakmai gondolkodás eredményeként született meg. E közös munka nem csak az említett új műfajt hozta létre, hanem ennek köszönhetően nőtt a több módszert felölelő és az azt képviselő egyesület részvételével zajló programok aránya. Cél a színes, élénk párbeszéd, a különbözőségek és azonosságok közös és gazdagító átélése.

Továbbra is törekszünk arra, hogy szakfolyóiratunk minél érdekesebb, hasznosabb, olvasmányosabb legyen, tükrözve a szakmánkat foglalkoztató kérdéseket. Várjuk az elmélet és gyakorlat szempontjából kérdéseket felvető írásokat, megvitatásra érdemes kérdésekre tett javaslatokat, hozzászólásokat.

A szerkesztőség is nagyobb örömmel lát munkához, ha van, amiből valóban koncepciót követő számot alkosson.

 

                                                                           Albert-Lőrincz Enikő, Bokor László

 

A további tartalom:

 

TANULMÁNYOK

Esettanulmány

Felházi Anett: Hitelesség a terápiás kapcsolatban. Az áttétel-fókusz használata súlyos szelf-deficittel küzdő (borderline személyiségszerveződésű) páciens analitikus terápiájában

Elméleti tanulmány

Tóth Zoltán: Nagy apának nagy az árnyéka. Az apa archetípusai

 

MŰHELY

Esszé

Oravecz Róbert, Miran Možina: A szlovén pszichoterápia múltja és konfliktusokkal teli jelene

Műhelybemutatkozás

Uzonyi Adél, Deli Éva, Gyollai Ágoston, Halmai Tamás, Lehoczki Ágnes, Lukács-Miszler Katalin, Magyar Eszter, Magyar Judit, Székely Mária: „Kényszergyógykezelők” – Terápiás lehetőségek egy tekintélyelvű szervezetben

Műhelybeszélgetés Magyar Hipnózis Egyesület

Első esetem pályázatImre Gabriella¨ Pap Ágota

 

SZAKMAI KÖZÉLET

Interjú Carl R. Rogers és az indeterminált emberkép. Kiss Hajnal interjúja Tringer László professor emeritus-szal

Viták, hozzászólások

Vita: Tegeződjünk vagy magázódjunk? Avagy hogyan szóljunk egymáshoz a terápiás és tanácsadói helyzetben? – Kökény Veronika¨ Vörös Viktor¨ Kiss Tibor Cece¨ Matuszka Balázs

A terápiás gyakorlat etikai kérdései 12. Balázs Adrienn ¨ Kökény Veronika ¨ Kuritárné Szabó Ildikó

Hírek, információk

Beszámolók

Konferenciák – Beszterci Felícia ¨ Kovács Petra¨ Roszik Linda¨ Valkó Lili ¨ Valkó Lili ¨ Zábrádi Mariann

Könyvismertetések – Erdélyi Ildikó ¨ Erős Ila ¨ Kerekes Zsuzsanna ¨ V. Komlósi Annamária

Szakkönyv- és folyóiratlista

Szakmai programok

Szerkesztőségi közlemények

Vissza