Megalakult az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete

2014.11.25 06:46

November 9-én, Budapesten megalakult az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete (AKOE). Elnöke: Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns, a FESZGYI IX. kerületi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szakmai vezetője lett.

Az új szervezet célja: a tagok tudományos, szakmai tevékenységének elősegítése, támogatása, koordinálása; az addiktológiai konzultáns szakma ismertségének és elfogadottságának, szakmai beágyazódásának elősegítése; a tagok szakmai érdekvédelme; együttműködés a társszakmákkal, és az addiktólógia területén működő más állami, civil, és egyházi szervezetekkel; az egészséges életmódra nevelés (prevenció, rehabilitáció) elősegítése; szakmai ajánlások, állásfoglalások megfogalmazása; szakmai információcsere elősegítése, levelezőlista, weboldal működtetése.

Az elnöki posztra 13 szavazóból 12-en voksoltak Nagy Zsolt addiktológiai konzultánsra, a FESZGYI IX. kerületi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének szakmai vezetőjére (ő nem szavazott), aki elfogadta a felkérést azzal a kikötéssel, hogy az elnöki megbízatás két évre szóljon most is, és a jövőben is. Elnökségi-tagok: egyöntetű szavazás alapján: Budán Ferenc, a Szigetvári Városi Kórház Alkohológiai Osztályának csoportvezetője és Füzesi-Kulcsár Szilvia, a SE-ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermek és Ifjúságpszichiátria Osztályának munkatársa.

Nagy Zsolt elnök kezdeményezte, hogy háromhavonta találkozzanak az egyesület tagjai, amikor workshopokat tartanak. A következő találkozó tervezett időpontja 2015. februárja, tervezett meghívott vendég (egyéb elfoglaltsága függvényében) Rácz József professzor úr, aki az addiktológiai konzultáns képzés életre hívója.

2015. novemberében Siófokon a Magyar Addiktológiai Társaság (MAT) kongresszusán az AKOE önálló szekcióval  mutatkozik be.

Vissza